Top 10 thành phố có giá nhà rẻ, nhiều việc làm

Thông thường, ở đâu có việc làm tốt thì giá nhà và chi phí sinh hoạt thường cao. Nhưng đặc biệt cũng có những thành phố dễ kiếm việc làm, lương khá, mà giá nhà lại rẻ.

Để xác định các thành phố ở Mỹ có nhiều việc làm và nhà ở giá rẻ, GOBankingRates thu thập thông tin về 200 thị trường nhà ở lớn nhất của Mỹ, đưa ra dữ liệu về giá trị nhà và tiền thuê từ Tháng Ba, 2021, về tỷ lệ thất nghiệp của từng thành phố theo “Khảo sát cộng đồng Mỹ” năm 2019.

Tất cả dữ liệu được thu thập và cập nhật mới nhất vào ngày 26 Tháng Tư, 2021.

Sau đây là top 10 thành phố trong bảng xếp hạng có giá nhà và tiền thuê nhà thấp hơn mức bình quân của quốc gia mà tỷ lệ thất nghiệp lại thấp:

Amarillo, Texas

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $152,694
Giá thuê điển hình: $872
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 3.6%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 67%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $52,725

Sioux Falls, South Dakota

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $245,835
Giá thuê điển hình: $836
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 3%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 74%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $59,912

Lubbock, Texas

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $162,977
Giá thuê điển hình: $924
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 3.7%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 65%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $50,453

Little Rock, Arkansas

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $161,633
Giá thuê điển hình: $849
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 4.1%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 66%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $51,485

Lincoln, Nebraska

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $224,609
Giá thuê điển hình: $926
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 3.4%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 72%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $57,746

Oklahoma City, Oklahoma

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $158,473
Giá thuê điển hình: $985
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 4.3%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 67%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $55,557

Springfield, Missouri

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $170,604
Giá thuê điển hình: $817
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 4.9%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 59%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $36,856

Omaha, Nebraska

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $227,180
Giá thuê điển hình: $982
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 4.3%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 70%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $60,092

Kansas City, Missouri

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $190,614
Giá thuê điển hình: $1,078
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 4.8%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 69%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $54,194

Greenville, South Carolina

Ảnh: Wikipedia

Giá trị ngôi nhà điển hình: $228,536
Giá thuê điển hình: $1,114
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2019: 4.3%
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: 69%
Thu nhập bình quân của hộ gia đình: $56,609

Đọc thêm:

-Thành phố München hồi sinh sau ba đợt dịch COVID-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: