CẦN NGƯỜI CASHIER

Cây xăng ở Chalmette, cần biết tiếng Anh, lương từ $13-$15/giờ. Xin liên lạc:

(504) 931-9990

CẦN NGƯỜI LÀM BẾP

Tiệm ở Chalmette, mở cửa từ 4:00am-3:00pm, lương bắt đầu tử $14/giờ. Mọi chi tiết xin liên lạc:

(504) 931-9990

SANG TIỆM NAIL

(1480) Cần bán tiệm Nail khu Mỹ trắng, tiệm hoạt động lâu năm có nhiều khách hẹn, local gần trường học, hãng xưởng, nhà thương. Xin vui lòng gọi Cindy:

(985) 331-9979

(504) 813-9916

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

(1476) Cần người giữ 1 bé gái 15 tháng ở Mississippi, bao ăn ở, chỗ ở thoải mái và phòng Master bathroom. Mọi chi tiết xin liên lạc:

(601) 832-8384

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

Tiệm Phở Bayou ở Lafitte gần nhà thờ Saint Anthony, cần người phụ bếp và chạy bàn, làm FT hoặc PT. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Tuấn:

(504) 638-0250