CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ

(1476) Cần người giữ 1 bé gái 15 tháng ở Mississippi, bao ăn ở, chỗ ở thoải mái và phòng Master bathroom. Mọi chi tiết xin liên lạc:

(601) 832-8384

NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

Tiệm Phở Bayou ở Lafitte gần nhà thờ Saint Anthony, cần người phụ bếp và chạy bàn, làm FT hoặc PT. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Tuấn:

(504) 638-0250

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ EM

(1442) Cần người giữ bé gái 7 tháng ở Jackson, MS, bao ăn ở, trả lương $2,000/tháng. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại:

(601) 832-8384