NHÀ HÀNG CẦN NGƯỜI

Tiệm Phở Bayou ở Lafitte gần nhà thờ Saint Anthony, cần người phụ bếp và chạy bàn, làm FT hoặc PT. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Tuấn:

(504) 638-0250

CẦN NGƯỜI GIỮ TRẺ EM

(1442) Cần người giữ bé gái 7 tháng ở Jackson, MS, bao ăn ở, trả lương $2,000/tháng. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại:

(601) 832-8384

CẦN NGƯỜI LÀM VĂN PHÒNG

(1450) Hoang Chiropractic Center cần tìm trợ lý đưa bịnh nhân vào trị liệu therapy. Có 2 văn phòng làm việc ở Gretna và Metairie, lương bắt đầu từ $10/giờ. Xin liên lạc hoặc email: Drhoang@hoangchiro.com

(504) 263-2440