Westbank-Marrero-Harahan

CẦN THỢ NAILS

(1467) Tiệm dưới New Orleans, cần thợ chính hoặc thợ phụ, bao lương hơn ăn chia, thứ 2 đến thứ 6 đóng cửa 6 giờ, thứ 7 đóng cửa 5 giờ. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 957-8722

CẦN  THỢ NAILS Ở UPTOWN

Cần thợ chính hoặc thợ phụ, (không biết tay nghề chủ chỉ dẫn). Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc:

(504) 810-1026 (C)

(504) 304-3422 (B)

SANG TIỆM NAILS

& CẦN THỢ NAILS

(1445) Cần sang tiệm Nail đường Manhattan, có phòng Wax, phòng ăn, máy giặt xấy, 6 ghế SPA, 6 bàn Nails, rent rẻ, vì không người trông coi. Cần 1 thợ bột hoặc 1 thợ chân tay nước. Xin liên lạc:

(504) 450-7907

  • Thợ chánh trả lương $200/ngày và thợ phụ trả lương $150/ngày
  • Tiệm đẹp và sang ở  Westbank, Carol Sue
  • Chủ dễ chịu có nhiều Bonus
    • Xin liên lạc:

(504) 338-9695

CẦN THỢ NAILS

(1435) Tiệm Nail ở Jefferson – Harahan, cần thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, tip nhiều, lương cao. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

(504) 452-5552

(504) 872-9892

CẦN THỢ NAILS

(1427) Tiệm Nails ở Marrero, Westbank, cần thợ chính hoặc thợ phụ, lương thỏa thuận, tip good. Tiền tip + tiền chân + tiền Gel + tiền Dip…lấy tiền mặt cuối ngày. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 952-5168

TÌM THỢ NAILS

(1424) Cần thợ chính nếu biết làm design càng tốt, bao lương trên ăn chia. Nếu có kinh nghiệm lương từ $8,000-$10,000/tháng, chỗ làm vui vẻ, thân thiện, lễ lớn lễ nhỏ gì cũng có Bonus, ở WB hay Harvey có xe đưa đón. Xin liên lạc Thảo Nguyễn:

(504) 616-3124

CẦN THỢ NAILS

(1424) Cần tuyển thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, tiệm ở Terrytown, WB, bao lương từ $180 – $200/ngày, trên ăn chia. Muốn có chỗ làm ổn định xin liên lạc:

(504) 214-3110

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: