Westbank-Marrero-Harahan

CẦN THỢ NAILS

(1476) Cần thợ chính hoặc thợ phụ, làm FT hoặc PT. Lương hay ăn chia tùy thích, good tip, giá Nails cao. Chỗ làm vui vẻ, hòa đồng, thoải mái mọi điều kiện, có thể thảo luận. Xin liên lạc:

(504) 909-9430

HIRING LASH-HAIR-NAIL TECH

CẦN THỢ NAILS

(1518) Located in Shopping Center at Elmwood, Clearview Pkwy , now hiring FT or PT, LASH – HAIR and  NAIL TECH. We offer benefits including dental, health, life insurance and retirement plan. Pay varies.

  • Tiệm trong khu Shopping Center ở Elmwood, đường Clearview Pkwy, lương sẽ được trả theo tay nghề, làm hơn sẽ ăn chia, khách đông, tip cao. Only apply if you are reliable dependable team player. Busy salon, closed Sunday. Call for info:

(504) 733-3133

(504) 906-5524 (Text)

CẦN THỢ NAILS

(1467) Tiệm dưới New Orleans, cần thợ chính hoặc thợ phụ, bao lương hơn ăn chia, thứ 2 đến thứ 6 đóng cửa 6 giờ, thứ 7 đóng cửa 5 giờ. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 957-8722

CẦN  THỢ NAILS Ở UPTOWN

Cần thợ chính hoặc thợ phụ, (không biết tay nghề chủ chỉ dẫn). Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc:

(504) 810-1026 (C)

(504) 304-3422 (B)

SANG TIỆM NAILS & CẦN THỢ NAILS

(1445) Cần sang tiệm Nail đường Manhattan, có phòng Wax, phòng ăn, máy giặt xấy, 6 ghế SPA, 6 bàn Nails, rent rẻ, vì không người trông coi. Cần 1 thợ bột hoặc 1 thợ chân tay nước. Xin liên lạc:

(504) 450-7907

  • Thợ chánh trả lương $200/ngày và thợ phụ trả lương $150/ngày
  • Tiệm đẹp và sang ở  Westbank, Carol Sue
  • Chủ dễ chịu có nhiều Bonus
    • Xin liên lạc:

(504) 338-9695

CẦN THỢ NAILS

(1435) Tiệm Nail ở Jefferson – Harahan, cần thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, tip nhiều, lương cao. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

(504) 452-5552

(504) 872-9892

CẦN THỢ NAILS

(1427) Tiệm Nails ở Marrero, Westbank, cần thợ chính hoặc thợ phụ, lương thỏa thuận, tip good. Tiền tip + tiền chân + tiền Gel + tiền Dip…lấy tiền mặt cuối ngày. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 952-5168

TÌM THỢ NAILS

(1424) Cần thợ chính nếu biết làm design càng tốt, bao lương trên ăn chia. Nếu có kinh nghiệm lương từ $8,000-$10,000/tháng, chỗ làm vui vẻ, thân thiện, lễ lớn lễ nhỏ gì cũng có Bonus, ở WB hay Harvey có xe đưa đón. Xin liên lạc Thảo Nguyễn:

(504) 616-3124

CẦN THỢ NAILS

(1424) Cần tuyển thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, tiệm ở Terrytown, WB, bao lương từ $180 – $200/ngày, trên ăn chia. Muốn có chỗ làm ổn định xin liên lạc:

(504) 214-3110

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: