CẦN THỢ NAILS (Mississippi-Tennessee)

CẦN THỢ NAILS

(1435) Angel Nails, địa chỉ: 55 Sgt Prentiss Dr #10A, Natchez, MS 39120. Cần thợ chính hoặc thợ phụ có bằng MS càng tốt, biết làm everything, tay chân nước, ăn chia, tiệm đông khách, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, mở cửa thứ 2 đến thứ 7 từ 9am-7pm, có chỗ cho thợ ở xa. Xin liên lạc:

(504) 376-3185

(504) 301-5855 (Tony)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: