Covington – Mandeville

CẦN THỢ NAILS


(1502) Tiệm Bella ở Mandeville, đang rất cần thợ tay chân nước và thợ chính, bao lương trên ăn chia. Thợ giỏi yêu nghề đảm bảo tiền tip hơn $500/tuần vì là khu nhà giàu, có nhà cho thợ ở. Xin liên lạc:

(985) 373-4099

CẦN THỢ NAILS

(1493) Cần thợ chính và thợ chân tay nước, có bằng LA, làm ở Mandeville, hoàn toàn Mỹ trắng, lương cao, tip hậu, chủ dễ dãi, chỗ làm thoải mái, nếu ở Slidell có xe đưa đón, Mon-Fri 10am-6pm, Sat 9am-5pm. Xin liên lạc:

(985) 778-1648

CẦN THỢ NAILS

(1468) Tiệm ở Mandeville đang rất cần thợ chánh và thợ phụ, bao lương cao, hoặc ăn chia tùy theo tay nghề, khách dễ chịu, tip cao, môi trường làm việc vui vẻ. Mọi người đang quan tâm xin gọi hoặc text:

(985) 640-9088 (Linh)

CẦN THỢ NAILS

(1464) Tiệm đông khách nhất khu vực Covington cần thợ Nails, nếu chưa giỏi có thể chỉ thêm, khách dễ, tip cao, môi trường làm việc vui vẻ. Bao lương trên ăn chia, bảo đảm income cao, có phòng riêng (free) cho thợ ở xa. Xin liên hệ Andy:

(985) 445-6786

CẦN GẤP THỢ NAILS

(1462) Tiệm ở Covington, cần gấp thợ chính bao lương $200-$220/ngày và thợ phụ, làm FT hoặc PT, khu Mỹ trắng, tip rất cao từ $1,500-$2,000/tháng. Xin liên lạc cô Như:

(985) 809-7887 (B)

(337) 523-0882 (C)

CẦN THỢ NAILS

& THỢ TÓC

Tiệm JOHN V SALON SPA ở Covington, LA. cần gấp thợ Nails chính và thợ phụ, cần thợ tóc, có bằng LA, làm việc khu trắng sang, tip cao, giá cao, bao lương hơn ăn chia, môi trường làm việc vui vẻ, thoải mái, mở cửa 7 ngày từ 9AM – 7PM Mon – Fri, Sat 9-6, Sun 11-5. Xin gọi đi làm ngay:

(985) 875-7217 (A)

(817) 343-4136 (T)

(267) 207-0486 (V)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: