Covington – Mandeville

CẦN THỢ NAILS

Tiệm JOHN V SALON SPA ở Covington, LA. cần thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, khu Mỹ trắng rất sang, tip rất nhiều, bao lương hơn ăn chia, thợ và chủ vui vẻ, hòa đồng, mở cửa 7 ngày (9AM – 7PM, 11AM – 5PM). Xin gọi đi làm ngay:

(985) 875-7217 (A)

(817) 343-4136 (T)

(267) 207-0486 (V)

CẦN THỢ NAILS

(1442) Tiệm ở Mandeville cần thợ chánh & thợ phụ, làm 6 ngày/tuần $1,400 & up, bao lương hoặc trên ăn chia, có hỗ trợ chỗ ở và tiền xăng cho thợ ở xa. Xin liên lạc Vy:

(985) 373-4099

CẦN THỢ NAILS

Cần thợ phụ làm chân tay nước có kinh nghiệm biết làm Gel. Tiệm ở Mandeville, khu Mỹ trắng, tip hậu, cần thợ làm lâu dài, FT hoặc PT, trả lương từ $100 – $130/ngày tùy theo tay nghề, plus $3 chân & Gel Manicure. Xin liên lạc:

(504) 206-8284

(504) 503-8927

CẦN THỢ NAILS

(1440) Cần thợ bột và chân tay nước, $200/ngày bao lương hơn ăn chia, khu Mỹ trắng, tip nhiều, tiệm cách New Orleans 3 tiếng rưỡi, có chỗ ở cho thợ. Xin liên lạc

(985) 519-6758

NAILS TECH WANTED
CẦN THỢ NAILS

(1440)Polish’D Nail Bar located in Covington, LA, looking for FT and PT nail tech to join our team. Short hours, high pay, high tip, and fun-working environment. Cần thợ chính và thợ phụ làm FT hoặc PT. Tiệm đóng cửa sớm, lương cao, tip cao, làm việc vui vẻ. Xin liên lạc:

(504) 237-0627

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: