Slidell-Hammond-Mississippi

CẦN THỢ NAILS

(1432) Tiệm ở Slidell, đông khách cần thêm thợ Full Time hay Part Time. chỗ làm vui vẻ, bao lương và ăn chia, đảm bảo income good quanh năm. Xin liên lạc:

(504) 432-7272

(985) 295-2032

CẦN THỢ NAILS 

(1427) Tiệm ở Hammond cần thợ chính và thợ phụ, chỗ làm việc vui vẻ. Thợ chính lương $250/ngày và thợ phụ lương $180/ngày, hơn ăn chia. Xin liên lạc Trinh:

(601) 395-1280

CẦN THỢ NAILS

(1425) Cần thợ chánh và thợ phụ, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, ở xa có chỗ ở. Mọi chi tiết xin liên lạc:

(985) 687-1404

(985) 687-1111 

CẦN THỢ NAILS

(1435) Angel Nails, địa chỉ: 55 Sgt Prentiss Dr #10A, Natchez, MS 39120. Cần thợ chính hoặc thợ phụ có bằng MS càng tốt, biết làm everything, tay chân nước, ăn chia, tiệm đông khách, chỗ làm vui vẻ, thoải mái, mở cửa thứ 2 đến thứ 7 từ 9am-7pm, có chỗ cho thợ ở xa. Xin liên lạc:

(504) 376-3185

(504) 301-5855 (Tony)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: