Kenner – Metairie – Laplace

CẦN THỢ NAILS

(1456) Tiệm ở Metairie cần thợ chính và thợ phụ, làm FT hoặc PT, bao lương, chỗ làm vui vẻ. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 885-0975

(682) 214-4726

CẦN THỢ NAILS

(1464) Tiệm ở Matairie, LA, cần thợ làm Full Time hoặc Part Time, phải có bằng LA, chỗ làm thoải mái, tip cao, khu Mỹ trắng, mở cửa từ 9:30AM- 6:30PM. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

(504) 908-7372

(504) 281-4640

SANG TIỆM NAILS

& CẦN THỢ NAILS

(1455) Cần sang tiệm Nail khu By Water New Orleans. Tiệm khang trang, sạch đẹp, 65% là khách Mỹ trắng, có 8 chỗ đậu xe và cần thợ chính hoặc thợ phụ. Mọi chi tiết xin liên lạc Dũng Lê:

(504) 237-3119

CẦN THỢ NAILS

Tiệm ở Metairie, LA, cần thợ chính và thợ phụ, làm FT hoặc PT, bao lương hơn ăn chia, có bằng LA, chỗ làm thoải mái, tip cao, khu Mỹ trắng, mở cửa từ 9:30am- 6:30pm. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

(504) 908-7372 (C)

(504) 281-4640 (B)

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Kenner, cần thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, làm FT hoặc PT, trả lương cao + Bonus, chủ trẻ, thoáng, dễ chịu. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 333-2605

(504) 321-8702

CẦN GẤP THỢ NAILS

“NEW NEW NEW”

Tiệm ở Metairie gần Lakeside Mall, ngay khu nhà giàu, lương cao, tip hậu, đóng cửa Chủ Nhật, cần gấp thợ chính và thợ phụ., có bằng LA. Nếu muốn có một chỗ làm ổn định lâu dài xin gọi:

(504) 777-8686

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: