Kenner – Metairie – Laplace

CẦN THỢ NAILS

(1435) Tiệm ở Metairie, LA, cần thợ chính và thợ phụ, làm FT hoặc PT, bao lương hơn ăn chia, có bằng LA, chỗ làm thoải mái, tip cao, khu Mỹ trắng, mở cửa từ 9:30am- 6:30pm. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

(504) 908-7372 (C) (504) 281-4640 (B)

CẦN THỢ NAILS

(1433) Tìm thợ Nails làm FT và PT, thợ chính $180-$200/ngày (tùy tay nghề), thợ phụ $140-$150/ngày, có tiền chân + Bonus + Tip. Tiệm ở Laplace, LA, chủ vui vẻ, nhiệt tình, có xe đưa đón mỗi ngày. Mọi thông tin liên hệ Kim:

(757) 773-7568

CẦN THỢ NAILS

(1438) Tiệm ở Laplace, cách Kenner 25 phút, bao lương hơn ăn chia, thợ phụ $130+, $1,200-$1,500/tuần, thợ chính $200+, $1,500-$2,000/tuần 6 ngày, có phòng cho thợ thuê ở Metairie, làm từ 10am-6:30pm, thứ 7: 9am-5pm. Xin gọi:

(214) 755-7675

CẦN THỢ NAILS

(1443) Tiệm vùng Kenner, cần thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, làm FT hoặc PT, trả lương cao + Bonus, chủ trẻ, thoáng, dễ chịu. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 333-2605

(504) 321-8702

CẦN GẤP THỢ NAILS

“NEW NEW NEW”

(1445) Tiệm ở Metairie gần Lakeside Mall, ngay khu nhà giàu, lương cao, tip hậu, đóng cửa Chủ Nhật, cần gấp thợ chính và thợ phụ., có bằng LA. Nếu muốn có một chỗ làm ổn định lâu dài xin gọi:

(504) 777-8686

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: