Kenner – Metairie – Laplace

NEW NAIL SALON

NOW HIRING

Tiệm ở khu Old Metairie

  • Cần thợ chánh và thợ phụ, làm Full Time và Part Time.
  • Cần thợ có kinh nghiệm và bằng Nails Louisiana.
  • Lương cao hoặc ăn chia tùy theo tay nghề, tip hậu.

Muốn biết thêm xin gọi:

(504) 345-6852

CẦN THỢ NAILS

(1471) Tiệm Nails lớn rộng và sạch đẹp ở Metairie gần bờ hồ, cần thợ làm FT & PT, bao lương hơn ăn chia, chỗ làm thoải mái, tip cao. Xin liên lạc:

(504) 407-4667

CẦN THỢ NAILS

Tiệm ở Metairie, LA, cần thợ chính và thợ phụ, làm FT hoặc PT, bao lương hơn ăn chia, có bằng LA, chỗ làm thoải mái, tip cao, khu Mỹ trắng, mở cửa từ 9:30am- 6:30pm. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc:

(504) 908-7372 (C)

(504) 281-4640 (B)

CẦN THỢ NAILS

Tiệm vùng Kenner, cần thợ chính và thợ phụ, có bằng LA, làm FT hoặc PT, trả lương cao + Bonus, chủ trẻ, thoáng, dễ chịu. Muốn biết thêm xin liên lạc:

(504) 333-2605

(504) 321-8702

CẦN GẤP THỢ NAILS

“NEW NEW NEW”

Tiệm ở Metairie gần Lakeside Mall, ngay khu nhà giàu, lương cao, tip hậu, đóng cửa Chủ Nhật, cần gấp thợ chính và thợ phụ., có bằng LA. Nếu muốn có một chỗ làm ổn định lâu dài xin gọi:

(504) 777-8686

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: